top of page

Zadnje novičke

Arhiv

Tags

KDAJ SE PRI DOJENČKU PRIČNE GRADITI SAMOZAVEST IN SAMOPODOBA

Po naravi je človek socialno bitje in hrepeni po nekem družbenem odnosu. In ravno v odnosu z drugimi si izoblikuje svojo podobo, svoj svet, svoj jaz in svoj zorni kot. Na tak način sprejema in dojema sebe, hkrati pa tudi druge in okolico.

Avsec in Musek pravita takole: "Samozavedanje oziroma zgodnji razvoj samopodobe posameznika se poraja v prvih dveh letih življenja, ki jih delimo na štiri obdobja: 💜0.−3. mes.: začetno zanimanje za socialne objekte in razlikovanje sebe od ne-sebe, 💜3.−8. mes.: utrditev razlikovanja jaz-nejaz, prepoznavanje sebe skozi znake, ki spremljajo lastno obnašanje, 💜8.−12. mes.: opažanja in pričakovanja lastne konsistentnosti (posledice lastnih dejanj bodo vedno znova enake), 💜12.−24. mes.: osnovne kategorije jaza in identitete (starost, spol, učinki lastnega delovanja), besedno samooznačevanje, diferenciranje od drugih, uporaba osebnih zaimkov".

bottom of page